Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Tento dokument zpracování osobních údajů a obchodní podmínky (dále jen „Dokument“) popisuje, jak jsou zpracovávány osobní údaje získané z webového formuláře sloužícího jako objednávka služeb. Tento Dokument je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy.

IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE

Zpracovatel: Ing. Jitka Hadrabová
Adresa: Havlíčkova 288, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 06570216
Kontaktní e-mail: harmonizerka@lamerii.cz
Kontaktní telefon: 728 889 429

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Termín je rezervován až po zaplacení zálohové faktury. Pokud si stejnou službu v podobný čas objedná další zájemce, službu obdrží ten jehož platba dorazila na účet dříve.

Službu je možné objednat nejpozději 24 hodin před jejím konáním. Pokud byste měli zájem o službu tzv. last minute, to znamená se objednat později než 24 hodin před jejím konáním, můžete danému harmonizérovi zavolat na jeho telefonní číslo a domluvit se s ním, zda je ochoten službu nabídnout.

DÁRKOVÝ POUKAZ

V případě zakoupení Dárkového poukazu vás budeme kontaktovat na e-mail. Máte na výběr ze dvou variant:
1) zaslání poštou – obdržíte vytištěný voucher na kvalitním křídovém papíře uložený v krásné obálce,
2) zaslání voucheru e-mailem.

STORNO PODMÍNKY

V případě nenadálé události jako je například nemoc nebo rodinné důvody prosím kontaktujte vybraného harmonizéra na jeho telefonní číslo a domluvte si s ním nový termín služby.

Službu lze stornovat 48 hodin předem zasláním informační SMS na telefonní číslo vybraného harmonizéra + zasláním informačního e-mailu na adresu: harmonizerka@lamerii.cz s uvedením Vašich údajů z objednávky, telefonního čísla a čísla účtu, aby mohlo dojít k navrácení platby. Při pozdějším zrušení se služba počítá jako proběhnutá.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou získávány z webového formuláře, který slouží jako objednávka služeb. Tyto údaje jsou použity výhradně k poskytování služeb.

Těmito údaji jsou:
jméno,
příjmení,
e-mailová adresa,
telefonní číslo.

Tyto údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů. Subjekt údajů může tento souhlas kdykoliv odvolat.

3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje získané z webového formuláře mohou být poskytnuty dodavatelům nebo subdodavatelům pouze v případě, že jsou pro poskytování služeb nezbytné. Tito dodavatelé a subdodavatelé jsou zpravidla povinni dodržovat stejné standardy ochrany osobních údajů jako my.

4. Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služeb a následně budou smazány, pokud nedojde k dalšímu souhlasu s jejich zpracováním. V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uchovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Po skončení doby uchovávání budou vaše osobní údaje zlikvidovány způsobem, který zajistí bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů.

5. Bezpečnost zpracování osobních údajů
Máme vynaloženo veškeré úsilí, aby byly vaše osobní údaje chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo změně. Využíváme různé technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

6. Vaše práva
Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a můžete požádat o opravu, doplnění nebo smazání těchto údajů. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo o jejich přenositelnost. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: harmonizerka@lamerii.cz.

7. Aktualizace dokumentu
Tento dokument může být aktualizován a změněn bez předchozího upozornění. Poslední verze dokumentu je platná a publikována na našem webu.

(Poslední aktualizace: 29.11.2023)